Vores historie

Pandalus blev etableret i 1969 som en rejefabrik. Herfra stammer navnet Pandalus, der er det latinske navn for dybhavsreje.

 

Omstilling af produktion

Virksomheden var dengang ejet af svenske fiskere samt danske interesser, hvor produktionen var baseret på svenske fiskekutteres landinger af rejer til Hanstholm Havn.

Da disse landinger gradvist hørte op, var man nødt til at omstille produktionen, og det blev da til fiskeeksport af ferske og frosne produkter - herunder især rundfisk som blandt andet. torsk, kuller, sej og hvilling.

I efteråret 1981 blev de svenske fiskere samt de danske interesser købt ud af en tremandsgruppe bestående af Søren T. Petersen, Jens Christian Andersen og Leif F. Andreasen, som i 1992 omdannede virksomheden til det nuværende aktieselskab.

Et generationsskifte startede ved årsskiftet 1997/1998, da Morten L. Mortensen blev medejer, og da Søren T. Petersen trådte ud af ejerkredsen i løbet af 1999. Primo 2004 trådte Jens Christian Andersen og Leif F. Andreasen ud af ejerkredsen, hvor Jimmy Tinggaard trådte ind i stedet for.

 

Nyt generationsskifte

Som et led i et nyt generationsskifte blev det i 2017 besluttet at udvide ejerkredsen med 3 af selskabets trofaste medarbejdere. Pr. 1. januar 2018 indtrådte Michael Andersen, Henning Søe og Kim Tøt Baun i ejerkredsen. Udvidelsen af ejerkredsen er et led i selskabets bestræbelse på at styrke selskabet i fremtiden.

I dag består den daglige ledelse og ejerskab således af et erfaren og dynamisk team.